A sajátos nevelési igényű tanulók távtanítását is segíti a nyilvánossá tett eDia rendszer

A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli oktatási helyzetben különös figyelmet kell fordítani azokra a gyerekre, tanulókra, családokra, akiknek az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség szempontjai tekintetében többlettámogatásra van szükségük. A távtanítás ismeretlen gyakorlatában nagyon sok digitálisan alkalmazható lehetőség bukkan fel, ezért célunk, hogy útjelzőket adjunk a szakembereknek az SNI tanulók fejlesztése nézőpontjából is hasznos alkalmazások, rendszerek kiválasztásához. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ az alábbi cikkben szereplő ajánlásaival szeretne hozzájárulni, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyerekek, köztük az SNI tanulók digitális oktatására is alkalmas rendszerekre, platformokra, alkalmazásokra hívja fel a pedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok figyelmét.

Elsőként az eDia és eLea online rendszereket szeretnénk a szakemberek figyelmébe ajánlani. A Szegedi Tudományegyetem, tekintettel a kialakult országos járványra, díjmentesen hozzáférhetővé tette diagnosztikus rendszereit mindenki számára annak érdekében, hogy támogatni tudja a diákok otthoni tanulását. Az eDia és eLea számtalan lehetőséget kínál a gyerekek eltérő fejlődési útjaihoz illeszkedő fejlesztő feladatsorok kialakítására, ajánlásunk elsősorban a sajátos nevelési igényű tanulók támogatásának szemszögéből készült.

Azoknak az intézményeknek, pedagógusoknak, fejlesztő- és gyógypedagógusoknak ajánljuk használatukat, akik kiemelt figyelmet igénylő – közöttük az SNI – gyerekek, tanulók nevelésében, oktatásában vesznek részt. A szakemberek a fejlesztő, gyakorló és felmérő feladatok olyan tárházával találkoznak, amely tudományosan megalapozott tartalmi keretekre épül. A feladatok, feladatsorok összeállításánál érvényesíthetők az egyéni fejlődési és tanulási utak támogatásának szempontjai.

Mit kell tudni az eDia és eLea rendszerről?

 • a rendszert vészhelyzeti üzemre állították át, így a diagnosztikus feladatok gyakorló feladatokként is alkalmazhatók;
 • a feladatok az óvodás korosztály és az általános iskola 1–6. évfolyama számára készültek;
 • 25.000 innovatív, multimédiás feladatot tartalmaz az olvasás, a matematika és a természettudományok területéről;
 • moduljai: tanári tesztek, óvodai tesztek, fejlesztő programok, egérhasználat fejlesztése, főterület-tesztek;
 • használata nem igényel speciális hardveres vagy szoftveres környezetet: egy internetes böngésző (Mozilla Firefox vagy Google Chrome, lehetőség szerint a legfrissebb verziószámú) és internetkapcsolat szükséges az alkalmazáshoz.

Bővebb információ: eDia-rendszer

Hogyan segíti az eDia és eLea rendszer az SNI tanulók távtanítását?

A rendszer feladatai kiválóan alkalmasak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek, tanulók különböző csoportjainak támogatására. Az eDia és eLea rendszer segítségével a sajátos nevelési igény különböző kategóriáira figyelemmel és azon túlmutatva, a gyerekek életkorának, egyéni képességeinek, tanulási sajátosságainak megfelelő fejlesztő, gyakorló feladatok állíthatók össze, mellyel nagyban segíthető a gyerekek online tanulása.

A rendszer feladatai használhatók:

 • a sajátos nevelési igény típusához illeszkedő egyéni készség-, képességfejlesztő feladatsorok kialakítására;
 • az SNI gyerekek óvodai, valamint az óvoda és iskola közti átmenet egyéni szintű készség- és képességfejlesztésének online támogatására;
 • iskolai évfolyamokon egyes tantárgyi témákkal összefüggő vagy azokat kiegészítő tartalmak feldolgozására, gyakorlására;
 • habilitációs, rehabilitációs célú egyéni fejlesztések támogatására.

Az óvodai és korai iskolai életszakasz feladatainak értelmezését nagymértékben megkönnyíti, hogy a rendszer beszél (az 1–3. évfolyamon meg lehet hallgatni a feladatok utasításait), tehát nem kell hozzá feltétlenül olvasni. SNI tanulók esetében ezek az évfolyami szakaszok/határok kitolhatók a különböző fogyatékossági kategóriák, egyéni tanulási szükségletek, képességek függvényében a felsőbb évfolyamok irányába.

A rendszer feladatait a pedagógusok, gyógypedagógusok tudják úgy szervezni, rendezni, hogy azok a sajátos nevelési igény típusára jellemzői tanulási sajátosságokhoz illeszkedjenek: ld. mozgalmas, fordulatos feladatok, életkornak megfelelő változatos szövegek, képek, hangok, animációk, videók, szimulációk, sokféle válaszadási lehetőség (szövegbevitel, klikkelés, objektumok mozgatása a képernyőn).

A feladatok vizuális megjelenítése, az SNI gyerekek aktív, cselekvő részvétele a megoldási folyamatban felerősítheti a feladatok fejlesztő hatását.

Javaslatok az eDia és eLea rendszer használatához az SNI tanulók távtanításában

 1. A regisztrációt követően mindenképpen érdemes megismerni a különböző modulokat, tájékozódni a különféle feladatokról annak érdekében, hogy a szakemberek az SNI típusának, a gyerekek életkorának és az esetleg szükséges specifikus és/vagy digitáliseszköz-szükségletnek megfelelő feladatokat tudják összeállítani.
 2. Az elmúlt két hét során bizonyára sikerült már feltérképezni, hogy rendelkezésre állnak-e az adott háztartásban azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik az SNI gyerekek otthoni online tanulását, jelen esetben az eDia és eLea rendszer használatát:
  • szükséges-e és van-e az SNI tanulónak egyedi, specifikus eszköze az otthonában;
  • ha szükséges, de nem áll a család rendelkezésére, tudták-e pótolni az iskola digitáliseszköz-készletéből vagy keresik a megoldási lehetőségeket más, segítő szervezetektől való kölcsönzés igénybevételével;
  • a családi körülmények lehetővé teszik-e, hogy a gyerekek segítséget kapjanak az otthoni digitális eszközzel történő tanuláshoz (szülő, gondviselő, családtag támogatása a tanulásban, internetelérés, digitális eszközök stb.).
 3. A tanulók rendelkezésre álló lehetőségeinek ismeretében érdemes több típusú (gyakorló, fejlesztő, felmérő) feladatsort összeállítani, akár több hétre előre tervezni és a feladatokat, feladatsorokat beilleszteni az online tanulást segítő tananyagba, egyéni fejlesztési tervbe.
 4. Amennyiben bizonyos esetekben hiányoznak azok a digitális feltételek, amelyek az eDia, eLea rendszer használatához szükségesek, a szakemberek ötleteket gyűjthetnek a rendszer feladattípusaiból, építkezési struktúrájából, tartalmi, fejlesztési irányaiból és egyénre szabott feladatlapok összeállításával és eljuttatásával segíthetik, hogy a gyerekek továbbra is megkapják a számukra szükséges kiemelt figyelmet.

 

A sajátos nevelési igényű tanulók méltányos oktatásával összefüggésben a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ további javaslatokkal szeretné segíteni a szakembereket, családokat, diákokat. Oldalainkon további ajánlásokat is megtalál.