Online tanulási környezetek – A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ módszertani ajánlásai digitális munkarend idején

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai már a digitális munkarendre való átállás első időszakában is számos cikkel, írással, webináriummal és személyes segítséggel igyekeztek támogatni az intézményeket. A tapasztalatok és a közös tudás számos olyan tartalmat, ajánlót, jó gyakorlatot hozott létre, amelyek most ismét aktuálisak, hasznos segítségére lehetnek a pedagógusoknak, az intézményeknek. Ezek a tartalmak honlapunk Digitális munkarend oldalán is elérhetők!

A DPMK a Digitális Témahét programmal karöltve, rendszeresen megjelenő ajánlókkal szeretne gyakorlati támogatást nyújtani a digitális pedagógia folyamatok tervezéséhez, megvalósításához.

Kérdezzen, és mi válaszolunk!

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ munkatársai digitális fogadóóra keretében vállalják azon egyedi, elsősorban a tanítási-tanulási folyamatban jelentkező digitális pedagógiai megoldásokra, pedagógiai módszertani alkalmazásokra, illetve azok tanulási folyamatba építésére vonatkozó kérdéseik megválaszolását, amelyekre a már közzétett írásokban csak kevéssé tudtak fókuszálni.

A tapasztalatok szerint az eszközhasználat során felmerülő kérdések zöme a felhasználásra kerülő eszközök paramétereiből és a felhasználási környezetből következik, így ezekben valószínűleg kisebb hatékonysággal tudunk támogatást nyújtani. Kérdéseikre akkor tudunk valóban támogató választ adni, ha a lehető legtöbb részletet megadnak a felmerült problémával kapcsolatosan. Sokat segíthet számunkra azon kísérletek leírása is, amelyek nem vezettek eredményre, hiszen ezáltal a szóban forgó megoldási alternatívát eleve ki tudjuk szűrni a javaslatainkból.

Kérdéseiket a szakmai_tamogatas@djnkft.hu e-mail címen tehetik fel!

Digitális pedagógiai módszertani ajánlások

Az EMMI megbízásából – a Digitális Jólét Nonprofit Kft., az eKréta Informatikai Zrt. és az Oktatási Hivatal munkatársai közreműködésével – pedagógiai módszertani ajánlásgyűjtemény készült a digitális eszközökkel támogatott oktatás különböző területeihez. Az online kiadvány eljutott számos intézményhez, többen ismerik, forgatják. Sorozatunkban a kötet egy-egy olyan fejezetére szeretnénk felhívni a pedagógusok figyelmét, amelyek hasznos iránymutatást adnak, tanácsokat, javaslatokat fogalmaznak meg a távolléti oktatás digitális pedagógiai gyakorlatát érintő kérdésekre.

A digitális pedagógia technológiai eszközei

Az elérhető technológiai eszközök, digitális tartalmak és szolgáltatások széles kínálatából kihívást jelenthet kiválasztani a pedagógiai céloknak, az adott módszertannak megfelelő eszközöket, s ezek használatával megtervezni egy igazán hatékony, eredményes tanítási-tanulási folyamatot. Az alábbi linken található anyagban összefoglaltuk a digitális eszközökkel támogatott oktatás legfontosabb elemeit. Az olvasók iránymutatást kaphatnak a szükséges technológiai feltételek és a szervezési folyamat intézményi feladatainak tekintetében is. Bemutatjuk a digitális tartalmak előnyeit, valamint hasznos szoftvereket és alkalmazásokat ismerhetnek meg, melyek használatával bővíthetik módszertani repertoárukat, hogy a lehető leghatékonyabban használhassák ki a digitális pedagógiában és a technológiában rejlő lehetőségeket.

A tantermen kívüli digitális munkarend technikai feltételei 

Milyen technológiai nehézségekkel szembesülhetünk a digitális munkarend során és milyen lépéseket tehetünk ezek megelőzése érdekében? A járványhelyzet idején korábban nem tapasztalt digitális oktatási formák, ezáltal új problémahelyzetek jelennek meg. Nem árt tisztában lenni a szükséges technikai feltételekkel és eszközökkel, valamint azzal is, hogy ezek megválasztásánál milyen szempontokat érdemes még figyelembe venni. Tanácsokat kaphatnak az érdeklődők a virtuális osztálytermek biztonságának növeléséhez és a megfelelő (otthoni) digitális munkakörnyezet kialakításához is. Gyakorlati tapasztalatokat és az elméleti ismereteket összevetve készült a hivatkozáson elérhető ajánlás az eredményesebben megvalósítható digitális tanítás és tanulás érdekében.

Online tanulást támogató rendszerek és virtuális tantermi alkalmazások

Az írást elolvasók részletes információt kaphatnak a digitális munkarend elengedhetetlen kellékeiről, a tanulástámogató rendszerek nyújtotta lehetőségekről. A legelterjedtebb felületek már nemcsak a kommunikációnak nyújtanak biztonságos teret, hanem funkcióikkal hozzájárulhatnak a hatékony tartalommegosztáshoz- és tároláshoz, ezek szerkesztéséhez és rendszerezéséhez is. Támogathatják a tanulók közötti együttműködést, az effektív értékelést és adminisztrációt, megannyi módon segítik a pedagógus és a tanuló munkáját egyaránt. Mindezek mellett az is kiderül, milyen szakmai szempontok figyelembevételével érdemes digitális tantermet választani. A legnépszerűbb felületek bemutatásával és összehasonlításával, azok tanítás- és tanuláskönnyítő lehetőségeinek ismertetésével világít rá az írás arra, hogy hányféle módon segíthetik a szervezett, mégis motiváló környezet megteremtését, akár még a jelenléti oktatás során is. A játékosításban is szerepet vállaló, kevésbé közismert alkalmazásokról is olvashatnak, az összehasonlító táblázatból pedig kiderül, melyik felület kínálja a legtöbb funkciót az online videós tanórák megtartásához.