Digitális Témahét pályázat 2020

A Digitális Témahét 2020-ban is pályázatot hirdet a Témahétre regisztrált, projekteket megvalósító és azokat dokumentáló pedagógusoknak és intézményeknek. A pályázatok keretében számos értékes, a pedagógiai tevékenységet támogató digitális eszközt nyerhetnek a legjobbnak ítélt projektek megvalósítói. A díjak ünnepélyes átadására idén is a Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás (DOKK) rendezvényen kerül sor.

A pályázatra olyan – minimum 5×45 perc időtartamú – projekteket várunk, amelyek a tanulók/gyerekek önálló közös tevékenységére, együttműködésére épül, s amelyben a pedagógus szerepe a munka segítése, szükség szerinti támogatása. A digitális pedagógiai módszertannal támogatott projekt során a tanulók/gyerekek valamilyen komplex, a valósághoz kapcsolódó, több oldalról megközelíthető problémát oldanak meg, s eredményként tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő közösen. A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak egyszerre.

Az idei tanévben kiemelt figyelmet szentelünk:

 • a multidiszciplináris megközelítésnek: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és társadalomtudományok együttes megjelenítésének;
 • a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének;
 • a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésének és bevonásának;
 • a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésének;
 • a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonásának;
 • a digitális biztonságnak a mindennapi pénzügyeinkben;
 • az intézményen belül a pedagógusok közötti együttműködés élénkítésének, a projektmódszer alkalmazása kiterjesztésének olyan kollégákra, akik még nem ismerik;
 • a digitális gyermekvédelemnek, a médiatudatosságnak, a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban való megjelenésének.

A projekt tervezéséhez ajánljuk a Digitális Témahét projektterv-sablonját, mely az oldal alján letölthető. A pályázat során nem kötelező a projektterv-sablon használata, de ajánlott.

Pályázati kategóriák

Pedagóguspályázat

Pályázat a Digitális Témahéten projekteket megvalósító és azokat más pedagógusok számára is hasznosítható módon dokumentáló pedagógusok számára. A zsűri a beérkezett pályaművekből legfeljebb 4 pályázatot díjaz. A legjobb pályázatok kidolgozói 200 ezer Ft, 150 ezer Ft, illetve 100 ezer Ft értékű, az oktatásban használható eszközt nyerhetnek.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az online pályázati űrlap kitöltésével.

Intézményi pályázat

Pályázat a Digitális Témahétre regisztrált óvodák és iskolák számára, amelyek az intézményükön belül több pedagógus részvételével és több osztálynyi tanulóval, egy adott téma, problémafelvetés mentén valósítanak meg projekteket és azokat dokumentálják is az intézmény honlapján. A zsűri a beérkezett pályaművekből legfeljebb 4 pályázatot díjaz. A legjobb pályázatokat megvalósító intézmények 400 ezer Ft, 300 ezer Ft, illetve 200 ezer Ft értékű, az oktatásban használható eszközt nyerhetnek.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az  online pályázati űrlap kitöltésével.

Együttműködés különdíj

Pályázat a Digitális Témahétre regisztrált, minimum két, projektjüket együttműködve megvalósító iskola számára. Az együttműködés során törekednek a projekt alapkérdésére irányuló kutatás közös tervezésére, megvalósítására, a produktum megalkotására, értékelésére. A pályázatban előnyt jelent, ha olyan iskolapárok jelentkeznek, amelynek egyik tagja még nem vett részt korábban a Digitális Témahéten. A legjobb pályázatot megvalósító intézmények 150-150 ezer Ft értékű, az oktatásban használható eszközt nyerhetnek.

A pályázat elektronikus úton nyújtható be az online pályázati űrlap kitöltésével.

A pályázatok értékelése

A pályázatok elbírálását a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által felkért szakmai zsűri végzi az alábbi főbb értékelési kritériumok alapján:

 • projektpedagógiai elvek teljesülése (Kizáró feltétel. A projektpedagógiai elvekkel kapcsolatos szakmai kritériumokhoz a letölthető sablon utolsó oldalán található ellenőrző lista részletes útmutatóként használható.)
 • a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése
 • a korszerű digitális technológia tudatos és alkotó használata
 • illeszkedés a Nat-hoz és a kerettantervekhez
 • eredetiség, újszerű ötletek
 • szakmai tartalom
 • a dokumentáció részletessége, formai megjelenés

A pályázat benyújtásának határideje 2020. április 5.

A Digitális Témahét 2020 programjára pályázatot benyújtó pedagógusok számára partnereink további pályázatokat hirdetnek meg a Témahét előtt, amelyek nyerteseit különdíjakkal jutalmazzák. A partneri pályázatokról a www.digitalistemahet.hu oldalon tájékozódhatnak.

DTH 2020_projektterv sablon

További információk:

dpmk.hu
digitalistemahet.hu
Digitális Témahét Tanári Fórum
Digitális Témahét Facebook oldal

A Digitális Témahét a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ koordinálásában, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérés-értékelés és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása c. projekt keretében, valamint az EMMI támogatásával került megrendezésre.