Ingyenesen hozzáférhető online tanulástámogató rendszerek

A koronavírus-járvány idejére számos fejlesztő cég tette világszerte ingyenesen hozzáférhetővé tanulástámogató digitális tartalmait, alkalmazásait, szolgáltatásait a tanárok és diákok milliói számára annak érdekében, hogy az iskolabezárások ellenére folytatódhasson az oktatás. Alábbi cikkünkben ezek közül néhány olyat szeretnénk a pedagógusok figyelmébe ajánlani, amelyek hazai környezetben is jól alkalmazhatóak.

Tartalom

Age of Learning ABC Mouse
A SMART Technologies online anyagai angol nyelven
A myOn digitális könyvtár távtanulást támogató szolgáltatásai
Matific – Matematikatanulási platform
Tanulj otthon! – A Scholastic Kiadó ingyenes, angol nyelvű távoktatást támogató megoldása

Age of Learning ABC Mouse

Az Age of Learning Alapítvány a COVID-19 vírus miatti járványügyi helyzetre tekintettel ingyenes hozzáférést biztosít az Age of Learning projekt matematika- és angolnyelv-tanulási programjaihoz, beleértve az ABC Mouse-t, az alapítvány zászlóshajóját. Az ABC Mouse eddig több mint 20 millió gyermek oktatását segítette, és a kutatások – köztük többszörös randomizált kontrollos kísérletek – eredménye megerősítette, hogy a program jelentősen javítja a korai írástudást és a matematikai készségeket.

Magyarország számára az Age of Learning külön regisztrációs kódot hozott létre, amellyel a szolgáltatás ingyenesen igénybevehető: AOFLHUNGARIA

A regisztrációt bemutató tájékoztató a magyarországi szülőknek, pedagógusoknak elérhető itt (angolul).

Az Alapítvány emellett nyilvánossá tette az Age of Learning világszínvonalú digitális könyvtárát is, több ezer nagy értékű angol nyelvű könyvvel és azzal a lehetőséggel, hogy helyi, kulturális szempontból releváns anyagok jelenhessenek meg a partner nemzetek anyanyelvű felületein. A társult országokban lévő partnereknek csak az a feladata, hogy biztosítsák az alapvető technológiai infrastruktúra rendelkezésre állását, kötelezzék el magukat a sikeres széles körű megvalósítás mellett, és tartsák fenn a hallgatók minimális szintjét. Az érdekelt nemzetek és szervezetek partnerként az Age of Learning Foundation oldalon jelentkezhetnek. Az Age of Learning kifejlesztett egy szabadalmaztatott, személyre szabott, digitális adaptív tanulási rendszert is, amely programjait AI-vezérelt technológiával hajtja végre.

Az elmúlt évtizedek kutatásai azt mutatják, hogy a magas színvonalú korai tanulási tapasztalatok maghatározó előnyökhöz juttathatják a gyerekeket, meghatározva ezzel egész tanulási pályájukat. Az Age of Learning küldetése az, hogy – ötvözve az oktatás már bevált gyakorlatait, az innovatív technológiát és a kreativitást – hozzásegítse a gyermekeket a szilárd alapok építésével az iskolai sikerhez, és megalapozza az egész életen át tartó tanulás iránti motivációt.

Az Age of Learning ABC Mouse program célja, hogy digitális megoldások segítségével már a kisgyermekkori nevelésben is elősegítse a korai alapkompetencia-fejlesztést és hátránykompenzációt. 2019-ben több mint 200 000 tanár használta az Age of Learning termékeit osztálytermében. Írásunkkal szeretnénk elérni, hogy a felületet, amely a hazai oktatásban is könnyen, hatékonyan alkalmazható lenne, minél több magyar pedagógus is megismerje és kipróbálja.

A 2020 januárjában létrejött Age of Learning Alapítvány a rászoruló gyerekek tömegeinek támogatása mellett kötelezte el magát. Dough Dohring, az Age of Learning ügyvezető elnöke a londoni Oktatási Világfórumon jelentette be az alapítvány létrehozását, kiemelve, hogy „az UNESCO szerint több mint 600 millió gyermek nem ér el minimális szintet az olvasás és a matematikai készségek területén az iskolai tanulás során”.

Az Age of Learning ABC Mouse program egyelőre csak angol nyelven elérhető, de hamarosan elkezdődik az egyes modulok hazai kontextusba helyezése és magyarítása is.

Magyarországon a hátrányos helyzetből induló gyermekek lemaradása szinte teljes mértékben a szegénységre és az ebből fakadó hátrányokra vezethetők vissza. Az Age of Learning projekthez hasonló kezdeményezések segítségével nagyban csökkenthető lenne a készségek fejlődését segítő környezethez nem vagy csak kevésbé hozzájutó gyerekek hátránya.

Tekintettel arra, hogy a megcélzott életkori csoport a 2–7 éves kor, ezért a feladatok túlnyomó többségéhez a gyermekeknek nem kell tudniuk írni vagy olvasni. A legfrissebb neurológiai kutatások szerint a gyermek fejlődése erősen élményfüggő, éppen ezért a korai fejlesztés sok, megfelelően megtervezett interakciót és strukturált gyakorlást is igényel. Az Age of Learning projektjei olyan korai kompetenciafejlesztésre használhatóak, amelyek támogatják a tanulási képességek megerősítését, csökkentve ezzel az iskolai sikertelenség és a lemorzsolódás veszélyét.

További információkért látogasson el a https://www.ageoflearning.com/ oldalra.

A közölt képek forrása: https://www.ageoflearning.com

A SMART Technologies online anyagai angol nyelven

A SMART Learning Suite Online rendszer lehetővé teszi a SMART által fejlesztett tanítástámogató megoldások használatát SMART interaktív tábla nélkül is, így azok a digitális munkarendben távtanításra is jól alkalmazhatók. Az elkészített tartalmak felhőbe történő feltöltése után, azok bárhonnan, bármilyen eszközzel elérhetők a tanárok számára az interneten keresztül.

A rendszer lehetőséget teremt kvízek és interaktív feladatok készítésére, a játékos tanulási módszerek széles körű alkalmazására, emellett PDF és Power Point anyagok integrálására is. A tananyagok megoszthatók a pedagógusok körében, a tanulók pedig a hellosmart.com linken keresztül akár saját eszközeikkel is csatlakozhatnak az online tanórákhoz, tevékenységekhez és elérhetik a megosztott tartalmakat.

A pedagógus csoportokba szervezheti a részt vevő tanulókat, könnyedén követheti tevékenységüket, sőt akár egyéni tanulási utakat jelölhet ki számukra. A rendszer támogatja a szinkron és az aszinkron távtanulási lehetőségeket és az online együttműködést. A közös munkavégzést és a hatékony tanulást online munkafüzet segíti. A rendszer képes együttműködni a Google és Microsoft alkalmazásokkal. 

A SMART Technologies jóvoltából most a SMART Learning Suite Online rendszer minden magyar pedagógus számára ingyenesen használható, sőt a rendszer használatára felkészítő angol nyelvű képzések és videók is díjmentesen elérhetők az alábbi weboldalakon. 

Online kurzusok kezdőknek 

Getting Started: Online (SMART Learning Suite Online) – A SMART Learning Suite használata kezdőknek  (20-30 perc)

Tanítás és tanulás (SMART Learning Suite Online) – A SMART Learning Suite használata (20-30 perc)

Online videók 

Bevezetés a SMART Learning Suite Online (SLSO) használatába (2 perc 31 másodperc)

Regisztráció és bejelentkezés (48 másodperc)

A legmegfelelőbb profil kiválasztása a SMART fiók létrehozásához (4 perc 54 másodperc)

Power Point és PDF fájlok importálása és használata az SLSO rendszerben (2 perc) 

Interaktív tevékenységek 

Előadások tartása (1 perc 29 másodperc)

Tanulók bekapcsolódása a munkába, játékokba (2 perc 25 másodperc) 

Tanórák tervezése 

Tanórák anyagának feltöltése és interaktivitás kialakítása (4 perc 27 másodperc) 

Testreszabás – a Super Sort téma használata (3 perc 55 másodperc) 

Tanórák anyagának megosztása 

Tanórák anyagának online elérése (4 perc 48 másodperc) 

Tanórák megosztása kollégákkal (4 perc 48 másodperc) 

 A tevékenységek szervezése és időzítése 

Tanórák tevékenységeinek szervezése az SLSO rendszerben (3 perc 03 másodperc) 

Az online munkafüzet funkció (3 perc 15 másodperc) 

Tartalom-előállítás és -kezelés 

Tartalom-előállítás (4 perc 12 másodperc) 

A tartalom megjelenítése (5 perc 58 másodperc) 

Matific – Matematikatanulási platform

A Matific a matematika tantárgy 1–6. évfolyam tantervi követelményeihez kapcsolódó tananyagok online gyűjteménye, amely a felfedezésen alapuló tanulás élményén keresztül segít elsajátítani a tanulóknak a problémamegoldás és kritikus gondolkodás alapjait. Azon túl, hogy az online térben digitális eszközök használatával zajló tanulás vonzó a gyerekek számára és a tanárok munkáját is könnyíti, most jelentős szerephez juthat a távtanítás mindennapi gyakorlatának kialakításban is. Az elméleti fogalmakat és a tanulók számára gyakran ijesztő matematikai képleteket és módszereket játékos formába öltöztetve ösztönzi a tanulókat arra, hogy maguk fedezzék fel a matematika szépségeit. 

A Matific inspiráló feladattípusai

Gamifikáció

Feladatlapok

Szöveges feladatok

Felfedezés

A program az egyéni felhasználó szintjén túl, intézményi szinten is hasznos segédeszköz lehet. Tartalmaz óravázlatokat, és valós idejű visszajelzésre is alkalmazható. Bármelyik téma, tartalmi elem kiadható órai vagy házi feladatként is, így támogatja a szinkron és aszinkron óraszervezést is. A statikus tartalmakon kívül célirányosan személyre szabott feladatot lehet adni a tanulóknak. A megoldott példákra rövid animációk formájában kapott visszajelzések megtekintése után a feladatok visszatérnek, hogy hasznosítani lehessen a korábbi kitöltés során szerzett tapasztalatokat.  

A tanári platformon be lehet állítani a gyakorlásra szánt témaköröket, a feladatokat differenciálni lehet a különböző ütemben haladó tanulók között. A rendszertől kapott visszajelzések valós idejű tanulói nyomon követést tesznek lehetőakár az egyén, akár a csoport vagy osztály szintjén. Így könnyeben lehet észlelni a problémákat és hiányosságokat is, és a tanárok időben be tudnak avatkozni. Ezzel elkerülhető, hogy a tanulók tudásában és készségeiben megmaradó hiányosságok nehezítsék a későbbi tanulást és készségfejlesztést, és minden bizonnyal csökkenthető a matematika tantárgyat övező szorongás kialakulása is. 

Az alkalmazás óriási előnye, hogy platformfüggetlen, bármilyen eszközön (tablet, okostelefon, asztali számítógép, laptop) használható. 

A Matific matematikai platform a koronavírus járvány miatt ingyenes hozzáférést biztosít az alkalmazás használatához. A pedagógusok itt regisztrálhatják csoportjaikat, osztályaikat. 

Hasznos linkek: 

A közölt képek forrása:  https://www.matific.com/hu/hu/home/ 

A myOn digitális könyvtár távtanulást támogató szolgáltatásai

Az online tanulási lehetőségeket kínáló amerikai Renaissance Learning is csatlakozott azon cégek sorához, amelyek ingyenessé tett szolgáltatásaikkal segítik a járványügyi vészhelyzet miatt szükségessé váló távtanítást. A myOn rendszer (myON Shared Account és myON News) egy online elérhető, az olvasott szöveg értésének fejlesztését támogató szolgáltatás, mely a nap 24 órájában kínál a 1–12. évfolyamon tanulóknak angol nyelvű olvasnivalót. Az autentikus szövegek és a hozzájuk tartozó feladatok kiválóan használhatóak az angol nyelv tanítása során.

A koncepció talán legfőbb vonzereje, hogy lehetőséget ad a fokozatos előrehaladásra, a tartalmak pedig személyre szabhatóak. A rendszer több mint 5000 népszerű könyvet és rengeteg újságcikket számláló digitális könyvtárat kínál, így a tanulók érdeklődéséhez és tudásszintjéhez a pedagógus könnyedén talál megfelelő olvasnivalót. A könyvek online elérhetők, de letöltés után bármikor elolvashatók offline is. 

A tanulók olvasásélményének fokozásához nagyban hozzájárulnak a rendszer multimédiás szolgáltatása is, a megértés ellenőrzését pedig a tartalmakhoz készített kvízek segítik. A pedagógusok megtalálják azokat a tantervekhez illesztett eszközöket, amelyek támogatják a tanulók olvasottszöveg-értésének és íráskészségének fejlesztését a megfelelő tartalmi környezetben. 

A rendszerből bármikor naprakészen lekérhetőek a tanulók olvasási tevékenységét megbízhatóan jellemző adatok, így a tanár könnyedén és célirányosan tud differenciálni, egyéni tanulási (olvasási) utakat definiálni. Az adatok ismeretében sokkal könnyebben lehet a tanulók motivációját növelni, ezáltal is fokozva a tanulási folyamat élményét és hatékonyságát. 

A rendszerben a pedagógusok kialakíthatják saját online felületüket is, ahol a maguk tanítási céljaihoz tudják igazítani az elérhető tartalmakat. Az együtt végzett munka közben valamennyi diák előrehaladását folyamatosan nyomon tudják követni. A tanulók érdeklődésének felkeltését, fenntartását és a tevékenységbe történő bevonásukat nagyban segíti, hogy véleményezhetik a könyveket, a kommentek a tanár jóváhagyásával válnak láthatóvá az osztály többi tagja számára. 

A Renaissance az egészségügyi vészhelyzet idejére emellett szintén ingyenesen hozzáférhetővé tette Freckle platformját, ami differenciált tananyagkiosztást tesz lehetővé a matematika, az angol nyelv és művészetek, a társadalom és természettudományos tantárgyak változatos témaköreiben. 

Hasznos linkek: 

A közölt képek forrása: https://www.renaissance.com

Tanulj otthon! – A Scholastic Kiadó ingyenes, angol nyelvű távoktatást támogató megoldása

 A neves amerikai Scholastic Gyermekkönyv Kiadó tanulástámogató és olvasásösztönző online megoldásai világszerte nagyon népszerűek. Több mint 35 millió, 180 országban tanuló diák használja azt az adaptív rendszert, amely egyénre szabható megoldást kínál az olvasás iránti motiváció kialakítására és a szövegértés fejlesztésére.  

A Scholastic Literacy Pro böngésző alapú tanulásmenedzsment rendszer segítségével a pedagógusok egyedi megoldásokat alakíthatnak ki osztályaik számára, amellyel hatékonyan menedzselhetik tanulóik felkészültségi szintjének megfelelően az olvasási-szövegértési készség fejlesztését.  

A SRI (Scholastic Reading Inventory) olvasási képességet mérő teszt kitöltése után a rendszer az olvasó szintjének megfelelő könyvajánlókat generál. A MetaMetrics által kidolgozott Lexile keretrendszer a felhasználókat és a könyveket is szintekhez rendeli. Ennek segítségével a rendszer az olvasó szövegértési szintjének és érdeklődésének megfelelően egyéni könyvespolcot alakít ki ajánlott olvasmányokkal. A felületen több mint 2300 e-book érhető el. A pedagógusok tanulási célokat tűzhetnek ki a diákjaik számára. A szülők és a pedagógusok is figyelemmel kísérhetik gyermekeik eredményét a rendszerbe ágyazott analitika segítségével. 

 A COVID-19 vírus terjedésének megakadályozása érdekében a világ minden pontján iskolákat zártak be. A Scolastic Kiadó a Tanulj otthon (Scholastic Learn at Home) aloldal tartalmaival igyekszik segíteni a pedagógusoknak, a tanulóknak és a szülőknek a távoktatásban. Napról napra projekteket (Day-byday projects) dolgozott ki, amelyek tantárgyakon átívelő, izgalmas problémákra keresik a választ az ajánlott olvasmányokon keresztül.

Az oldal az életkori szakaszoknak megfelelő ajánlókat kínál az óvodás korosztálytól kezdődően. Az ingyenesen hozzáférhető csomagok izgalmas cikkeket, könyveket, videókat gyűjtenek össze egy-egy témához illeszkedve. Egy-egy téma feldolgozása körülbelül napi 3 órás elfoglaltságot jelent a gyerekek számára. Az oldal hétfőnként új tartalmakkal frissül 5 napra vonatkozóan. Minden héten megújul a Daily Reading Quest is, amely egy-egy olvasási kihívást fogalmaz meg. 

A Tanulj otthon honlapon a szülők és a tanárok is kaphatnak inspirációt. 

A felületen a távoktatásban jól hasznosítható angol nyelvű gyűjtőoldalakat is ajánlanak: 

TRUE Flix Izgalmas olvasmányok különböző témákban pl. nagy felfedezések, kontinensek, háborúk, találmányok stb. 

Sience Flix Tudomány közérthetően, hat nagy témakörben: a Föld; a Világegyetem; az élet; az egészség és az emberi test; a fizika, technológia-matematika-mérnöki tudományok. 

Free Worksheets & Activities Ingyenes feladatlapok óvodás kortól. 

Schoolastic Literacy Pro promóciós videó megtekinthető ITT 

A szisztéma működését bemutató ábra: 

A közölt képek forrása: http://teacher.scholastic.com/products/litpro/#/

A borítókép forrása: iStock/graphicnoi