Miből főzzünk a digitális munkarend alatt? – digitális tananyagok és segédletek pedagógusoknak

Napjainkra egyre több a magyar nyelvű digitális tartalom, ezáltal könnyebben találhatunk megfelelő választ a különböző pedagógiai megoldásokhoz és helyzetekhez. Ugyanakkor fontos leszögezni, nem létezik olyan univerzális megoldás, amely minden pedagógiai helyzethez egyformán felhasználható. Célszerű tehát mindig olyan módszert keresni, amelyik a leginkább illeszkedik az adott szituációhoz és az aktuális tanulócsoport igényeihez, lehetőségeihez. Nem szabad elfeledkezni a digitális tartalmak egyik legnagyobb előnyéről, a szerkeszthetőségről sem, amelynek köszönhetően úgy alakíthatjuk át a tartalmakat, hogy a lehető legjobban szolgálják az adott célokat.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány, a pedagógusok számára hasznos tartalomszolgáltatást. Reményeink szerint időt tudunk megtakarítani a kollégáknak azzal, hogy olyan „konzervtartalmat” ajánlunk figyelmükbe, amelynek kulcsszavait, szerkezetét, felépítését, megközelítésmódját, ábráit, ötleteit – módszertani átgondolás vagy újragondolás után – felhasználhatják.

A digitális tananyag legyen változatos, érdekes és motiváló! Támaszkodjon akár több kész tartalomra is, de az eszköz, szoftver vagy információs csatorna választásnál az adott elem pedagógiai hozzáadott értéke legyen az értékmérő! Vagyis, ha találtunk néhány használható tartalmat, módosítsuk, és építsük be úgy a saját óránk anyagába, hogy az a legjobban szolgálja a virtuális osztályteremben a távtanítási keretek között folyó saját munkánkat!

Az áttekintésben nem törekedhettünk a teljességre, különösen igaz ez az idegen nyelvekkel kapcsolatos ajánlókra. A nyelvek esetében a példák olyan oldalakra mutatnak, ahol a nyelv tanítása és tanulása mint átfogó ismeretátadás és kompetenciafejlesztés jelenik meg. Ugyanígy szerettünk volna olyan, tantárgyak egész sorához kapcsolódó szolgáltatókat ajánlani, ahol hasonló komplex megközelítésmód érvényesül.

 

Nemzeti Köznevelési Portál: A portálon elérhetők a pedagógusok és diákok által már jól ismert újgenerációs tankönyvek, azok okostankönyv-verziói és a hozzájuk kapcsolódó segédanyagok. A szolgáltatás tantárgykínálata bőséges: biológia, etika, fizika, földrajz, idegen nyelv, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, szakiskolai közismeret, természetismeret, történelem, vizuális kultúra. A portál a teljes általános és középiskolai korosztály számára tartalmaz anyagokat.

 

Sulinet Digitális Tudásbázis: A jó pár éve fejlesztett tananyagrendszer még mindig sok hasznos tartalmat kínál a pedagógusok számára. Bár tantárgyi struktúráját és felépítését tekintve még a jelenleg érvényben levő Nat elődeinek is a nyomát viseli, számos hasznos, könnyen használható tananyagot és kapcsolódó segédanyagot tartalmaz. A szimulációs és animációs megoldások sajnos nem mindig működnek kifogástalanul az időközben elavult technológiai alapok miatt, ugyanakkor a tantárgyi lefedettsége talán ennek az oldalnak a legszélesebb, még a szakképzés számára is kínál anyagot: biológia, egészséges életmód, egészségnevelés, elektronika és elektrotechnika, élelmiszeripar, ének-zene, építészet, faipar, fizika, földrajz, gépészet, informatika, kémia, kereskedelem és marketing, könnyűipar, környezetvédelem és vízgazdálkodás, közgazdaságtan, közlekedés, magyar nyelv és irodalom, matematika, mezőgazdaság, művészettörténet, nyomdaipar, rendészet, tánc és dráma, természetismeret, történelem, ügyvitel, vegyipar, vendéglátás és idegenforgalom, vizuális kultúra. A pedagógusok a portálon az 1–12. évfolyam tananyagaihoz találnak segítséget, ötleteket.

A Tudásbázis fiatalabbaknak szóló társoldala a Junior Sulinet, ahol környezet, magyar nyelv, idegen nyelv, informatika, matematika tantárgyakhoz, illetve mese, mozgás és vers témákhoz kapcsolódó interaktív feladatokat találnak a fiatalabb iskolás korú érdeklődők, valamint a velük foglalkozó pedagógusok.

 

zanza.tv: A fordított osztályterem módszertanára épülő rövid videók és a hozzájuk kapcsolódó tesztek, feladatok remekül támogatják az új tananyag elsajátítását, az ismétlést vagy a gyakorlást. A témák egyéni feldolgozása segítheti az érettségi vizsgára készülő középiskolás tanulók munkáját. A témák az etika, a filozófia, a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a társadalomismeret, a történelem, a testnevelés és sport tantárgyak anyagait dolgozzák fel.

 

videotanár: A rövid videók segítségével a szolgáltatás a biológia, ének-zene, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika, természetismeret, történelem és vizuális kultúra tantárgyak tantervi követelményeinek elsajátításához kínál vonzó alternatívát a felső tagozatos tanulók számára. A 15 perces videók formájában közreadott tudásanyagok mellett feladatokat és kérdéseket is talál a weboldalon a látogató. Mindemellett egy módszertani segédanyag is letölthető, amely segítséget nyújthat a pedagógusoknak a szolgáltatás használatában.

 

Khan Academy: A világon már sok országban bizonyított a nonprofit szervezet ingyenes szolgáltatása. Megbízható, a tanárokat támogató, a tanulóknak pedig az új ismeretek akár önálló megszerzését, akár gyakorlását lehetővé tevő tananyagokat és feladatokat kínál a biológia, fizika, kémia, matematika, programozás, történelem és zene témaköréből, az óvodás kortól a középiskola végéig. A magyar nyelven elérhető tananyagok száma limitált, azonban a fordítás, illetve a fejlesztése folyamatos.

 

Mozaik Kiadó és MozaWeb: A világszerte komoly sikereket elért tankönyvkiadó és digitális tartalomszolgáltató a tanév végéig ingyenesen elérhetővé tette magas színvonalú közismereti tankönyveinek online változatait, interaktív segédanyagait és prezentációs szoftverét. A szolgáltatások és tartalmak ingyenes regisztráció után érhetők el, és az 1–12. évfolyamos tananyagokat fedik le. Az elérhető tantárgyak: alsós anyanyelv, alsós matematika, angol nyelv, biológia,  ének-zene, erkölcstan, fizika, földrajz, hon- és népismeret, idegen nyelv, informatika, iskola-előkészítés, kémia, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, olvasás, írás, technika, háztartástan, természetismeret, történelem, vizuális művészetek.

 

Református Tananyagtár: A Református Tananyagfejlesztő Csoport megalakulása óta törekedett arra, hogy a papíralapú tananyagok mellett digitális tartalmakat is előállítson a református oktatási intézményekben tanító pedagógusok szakmai munkájának támogatására. Bár a fejlesztések még közel sem zárultak le, az elkészült tartalmak a reftantar.hu oldalon már most is mindenki számára ingyenesen elérhetőek – legyenek azok tantárgyi, vagy tantárgyközi területekhez kapcsolódó anyagok. Mivel a csoport munkájának kiemelt célja a diákok keresztyén nevelésének támogatása, az oldalon bemutatott tartalmak is elsősorban ebben a munkában segítik az otthoni digitális tanulást. Érdemes az ajánlások mellett a honlap tartalomtárában szabadon böngészni.

 

epalatábla: Az epalatábla kurzusai a matematika tanulásához és tanításához biztosítanak tan- és segédanyagokat, modern oktatási, módszertani és technológiai eszközök alkalmazásával. A weboldalon az alábbi ingyenesen elérhető (e-learning) képzések közül lehet választani:

  • Felkészítés a középiskolai matematikafelvételire: A képzésben a sikeres felvételihez szükséges teljes ismeretanyag feldolgozásra kerül. Tematikusan összeállított elméleti anyagok, azokhoz tartozó, automatikusan, részpontozással kiértékelhető gyakorlófeladatok és tesztsorok segítik a felkészülést.
  • Matematikaérettségire felkészítő kurzus: A képzés az érettségi 2017-től érvényes követelményeinek teljesítéséhez szükséges teljes elméleti és gyakorlati tananyagot tartalmazza közép- és emelt szinten egyaránt. A munkát teljes feladatsorok, automatikus kiértékelés, részpontozás, részletes visszajelzés és a szóbeli emelt szintű érettségire kidolgozott teljes tételsor segíti.
  • Matematikaérettségire felkészítő kurzus – módszertani pedagógus-továbbképzés tanárok részére: A képzés a „Matematikaérettségire felkészítő kurzus” feldolgozását segíti. Sikeres teljesítés estén akár 30 kreditpontot érő tanúsítványt is letölthetnek a pedagógusok.
  • Egyetemi online matematikaképzések: Egyelőre az alábbi, alapvetően fontos matematikai területek tananyagai készültek el: lineáris algebra; egyváltozós valós függvények analízise; többváltozós valós függvények analízise; vektoranalízis; differenciálegyenletek.

 

A Magyarországi Diáklaborok Egyesületének célja, hogy segítse a már működő iskolai természettudományos laborok működését, támogassa közöttük az együttműködést és tudásmegosztást, továbbá elősegítse a laborhálózat bővítését. Ezáltal szeretne hozzájárulni a tudományos gondolkodás elterjesztéséhez, a műszaki és természettudományos irányultságú pályaorientációhoz, a tehetséggondozáshoz és a STE(A)M (MTMI) tantárgyak iránti érdeklődés fokozásához, a motiváltság növeléséhez. Az egyesület azzal a felhívással fordult tagintézményeihez, hogy az egyesület honlapján tegyék elérhetővé a diáklaborok távtanításban használható tananyagait, elsőorban a természettudományos kísérletek videóit. A kínálat folyamatosan bővül, a természettudományos tantárgyakat tanító kollégák minden bizonnyal hasznos anyagokra lelnek a weboldalon mind az általános iskolás, mind pedig a középiskolás tanulóknak szóló tanórákhoz.

 

micro:bit és micro:bit classroom: A BBC micro:bit egy egyszerű és olcsó, programozható mikroszámítógép, amelyet böngészőből lehet többféle programozási nyelven (blokkalapú nyelv, Scratch, Javascript, Python) programozni. A tanórai és otthoni felhasználást megkönnyíti, hogy a weboldalon elérhető programozási felületen egy szimulációs környezet is kialakításra került, így akár eszköz nélkül is lehet kódolni, majd a megírt egyszerűbb programokat ki is lehet próbálni. Az oldal 200-nál is több kipróbált feladatot kínál az alapszintű programozási feladatoktól kezdve egészen a projektszerű összetett feladatokig.

Az ELTE T@T labor lelkes csapatának köszönhetően már egy szakköri füzetből is meríthetnek ötleteket az érdeklődő kollégák (microbit.inf.elte.hu/szakkori-anyag), illetve további hasznos linkek találhatóak a microbit.inf.elte.hu/segedanyagok weboldalon. Ugyan még csak béta verzióban fut a micro:bit classroom, mégis figyelemreméltó az a kezdeményezés, melynek keretében egy egyszerű, de rendkívül hasznos tanulásmenedzsment-rendszerrel bővült a már eddig is népszerű oldal. Az egyszerű csoportszervezést, a programkódok megosztását, a tanulói munkák nyomon követését és elmentését támogató környezet méltán kelti fel a kollégák érdeklődését. A micro:bit már az általános iskola alsó tagozatos tanulóival eredményesen használható, de a programozást most kezdő, idősebb társaik is jól tudják használni.

 

code.org: A code.org magyarul elérhető tananyagokat állított össze a programozás iránt érdeklődők számára. A „Tanulj a Kód Stúdióban” című oldalon korosztályi bontásban, 4–18 éves korig találhatók meg a programozás világába lépésről-lépésre történő bevezetést kínáló különböző szintű feladatok.

 

BBC Learning English: A brit közszolgálati televízió által működtetett tartalomszolgáltatás lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók továbbfejlesszék a már megszerzett angol nyelvtudásukat. Az érdekes, motiváló, brit civilizációs ismeretekkel átitatott tartalmak és feladatok szinte az összes nyelvi készség fejlesztését lehetővé teszik. A feladatok témaválasztásuk és nyelvi szintjük miatt inkább a középiskolás korosztálynak ajánlottak, de a tehetséges felső tagozatos diákok számára is reális kihívást jelenthetnek.

 

Deutsche Welle: A német közszolgálati médium oldalán is mind nyelvi, mind pedagógiai szempontból értékes, izgalmas anyagokat találhatnak a kollégák és középiskolás tanítványaik. A tananyagok lehetőséget teremtenek arra, hogy a német kultúra megismerése közben fejlesszék nyelvi készségeiket.

 

Bonjour de France: A francia oldal is az előző kettőhöz hasonlóan nyújt széles körű szolgáltatást és nyelvi kompetenciafejlesztést a már idősebb, nyelvi alapokkal rendelkező tanulók számára. A nyelvtanítás mellett egyéb, országspecifikus anyagok is szép számmal helyet kaptak az oldalon.

 

eDia és eLea: A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport támogatásával felkészítette az eDia (1–6. évfolyamos tanulók számára) és az eLea (1–12. évfolyamos tanulók számára) rendszereket a diákok otthoni tanulásának támogatására. A weboldalról elérhető modulok segítségével a pedagógusok saját teszteket, feladatsorokat állíthatnak össze akár felmérésre, akár gyakorlásra. A lehetőségek nyitva állnak az óvodai korosztály, illetve a velük foglalkozó pedagógusok számára is. A DPMK oldalán itt és itt található a témához kapcsolódó további információ.

 

A borítókép forrása: baldwinlib.org