Digitális oktatás a rendvédelmi képzésben

Az érintett szakképző, illetve a köznevelési intézmények figyelmébe ajánljuk a Belügyi Tudományos Tanács pályázati felhívását, amelyet – Digitális oktatás a rendvédelmi képzésben címmel – a rendvédelmi digitális oktatásban alkalmazható tananyagok, módszerek, jó gyakorlatok és tapasztalatok széleskörű terjesztése érdekében tettek közzé.

A pályázatra a belügyi pályaorientációs képzést folytató köznevelési intézmények, a rendészeti pályaorientációs képzést folytató szakképző intézmények, illetve a rendőrtiszthelyettes szakmai oktatást/képzést folytató technikumok, felnőttképző és továbbképző intézmények szakmai tárgyat oktató pedagógusai, oktatói nyújthatnak be pályaműveket. A pályázaton digitális eszközök alkalmazásával vagy azok támogatásával megtartott tanóra vagy foglalkozás írásbeli, vagy videóanyaggal támogatott bemutatását várják rendészeti vagy rendvédelmi szaktárgyakhoz kötődően.

A nyertes pályázók pénzjutalomban részesülhetnek, valamint lehetőséget kapnak pályaművük megjelentetésére a Rendvédelem című online folyóiratban.

A pályázat célja a 2018-ban induló, a különböző generációk tanulási jellemzőit és az oktatók digitális kompetenciáját vizsgáló kutatás eredményeinek hasznosítása és bővítése, valamint a bemutatásra kerülő pályaművek általi segítségnyújtás az oktatás eredményességének növelése érdekében. A Belügyi Tudományos Tanács kutatói az oktatók továbbképzését, a módszertani segédleteket és tananyagokat felsorakoztató portál létrehozása mellett, segítő pszichológiai, oktatástechnológiai és szakmódszertani teamekkel is támogatni kívánják, valamint kísérleti kurzusokat, tréningeket építenének be a helyi pedagógiai programokba.

A pályázatok benyújtásának határideje 2021. július 31.

A részletes pályázati kiírás és útmutató a Belügyi Tudományos Tanács pályázati felületén érhető el, a pályázatok benyújtására kizárólag elektronikus formában van lehetőség.